Styrelsen och sektorer

Ordförande

Vakant

Vice Ordf

Christina Wallin

Bråna 1, 464 93 Mellerud

Tele nr: 070-2372734, Mejl: wallin.brana@telia.com

Kassör

Bodil Rönnewald

Skolgatan 5, 464 30 Mellerud

Tele nr: 070-2191442, Mejl: b_ronnewald@hotmail.com

Sekreterare

Anneli Bergqvist,

Fiskargatan 4 , 464 32 Mellerud

Mejl: bus_izor@hotmail.com

Ledamot

Elin Brorson

Bringsrovägen 23, 464 50 Dals Rostock

Tele nr: 073-5720687, Mejl: Brorson.1990@outlook.com

Ledamot

Diana Bergström

Snutsbol Ödegården, 464 92 Mellerud

Tele nr: 076-8001137, Mejl: dianaberg93@hotmail.com

Ledamot

Dan Persen

Torpgatan 39, 464 32 Mellerud

Tele nr: 070-5804775

Suppleant

Malin Hjelmqvist

Hult Stommen 1, 464 50 Dals Rostock

Tele nr: 070-6492747 Mejl: malin.hjelmqvist@outlook.com

Suppleant

Hanna Laakso

Västanväga 3, 464 93 Mellerud

Tele nr: 076-1776362 Mejl: Hannamlaakso@hotmail.com

Sektorer

Utbildning/Kursansvarig

Malin Hjelmqvist, kontaktuppgifter se ovan.

Tävling

Elin Brorson, kontaktuppgifter se ovan.

Draghund och utställning

Annelie Bergqvist, kontaktuppgifter se ovan.