Styrelsen och sektorer

Ordförande

Matilda Hjalmarsson

Halvorsbyn Lilla Huset 1, 464 92 Mellerud

Tele nr: 073-0928008 Mejl: matilda.hjalmarsson@live.se

Vice Ordf

Malin Hjelmqvist

Hult Stommen 1, 464 50 Mellerud

Tele nr: 070-6492747, Mejl: malin.hjelmqvist@outlook.com

Kassör

Bodil Rönnewald

Skolgatan 5, 464 30 Mellerud

Tele nr: 070-2191442, Mejl: b_ronnewald@hotmail.com

Sekreterare

Hanna Laakso

Västanväga 3, 464 93 Mellerud

Tele nr: 076-1776362 Mejl: Hannamlaakso@hotmail.com

Ledamot

Elin Brorson

Bringsrovägen 23, 464 50 Dals Rostock

Tele nr: 073-5720687, Mejl: Brorson.1990@outlook.com

Ledamot

Diana Bergström

Snutsbol Ödegården, 464 92 Mellerud

Tele nr: 076-8001137, Mejl: dianaberg93@hotmail.com

Suppleant

Christina Wallin

Bråna 1, 464 93 Mellerud

Tele nr: 070-2372734, Mejl: wallin.brana@telia.com

Suppleant

Emma Brännström

Linńegatan 33, 464 31 Mellerud

Tele nr: 070-3906563, Mejl: emma.brandstrom@outlook.com

Ledamot

Anneli Bergqvist,

Fiskargatan 4 , 464 32 Mellerud

Mejl: bus_izor@hotmail.com

Sektorer

Utbildning/Kursansvarig

Malin Hjelmqvist, kontaktuppgifter se ovan.

Tävling

Elin Brorson, kontaktuppgifter se ovan.

Draghund och utställning

Annelie Bergqvist, kontaktuppgifter se ovan.

Här finner du våra stadgar

LÄNKEN TAR DIG TILL SVENSKA BRUKSHUNDSKLUBBENS HEMSIDA